Globus fusionerer med CPH Capital Globale Aktier
Formuepleje Invest Globus fusionerer med CPH Capital Globale Aktier med virkning fra den 17. maj 2013.
Den bedste investering
Tre danske professorer anviser den optimale investering. For alle.
Formuepleje fordele
Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere?

Formuepleje Invest

Invester sammen - Invester i forening. Med Formuepleje Invest er der mulighed for at investere i globale aktier uden sektorbegrænsning. Der investeres med en forholdsvis lav hastighed i omsætningen og med lang horisont for øje.

Formuepleje Invest, afdeling Globus er en del af Formueplejekonceptet, der i alt består af otte selskaber og en investeringsforening. Formuepleje karakteristika er gennemanalyseret investering med det langsigtede perspektiv i centrum. Formuepleje Invest er ikke børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, som syv af de øvrige Formueplejeselskaber er. Foreningen er forholdsvis ny - stiftet den 5. juli i 2010 - og det er ind til videre, Formueplejes eneste investeringsforening. Det fulde navn er Formuepleje Invest, afdeling Globus, og der investeres således udelukkende i globale aktier fra multinationale børsnoterede selskaber.

En varedeklareret investering i globale aktier

Strategien om lang investeringshorisont, absolut afkastmål, konsekvent risikostyring og uafhængighed i analyse er elementer, der ligger bag Formueplejes strategi om at skabe det størst mulige afkast indenfor den fastsatte risikoramme. Jævnfør bekendtgørelsen om risikomærkningen af investeringsprodukter er Formuepleje Invest placeret i den gule kategori; middel risiko.

På Formuepleje Globus' faktaside, her på foreningens egen hjemmeside, samt på magasinsiden "Formueplejeselskaberne på tværs" i Formue, der er et magasin, som udkommer fire gange om året, kan de finde helt ajourførte nøgletal for fordelingen i den aktuelle portefølje og de valgte aktiepositioner ses. Antallet af globale aktier, der er repræsenteret i porteføljen ligger på omkring 60 selskaber.

 

Formuepleje Invest - en del af Formuepleje A/S

Formuepleje Invest, afdeling Globus styres fra Formueplejehovedsædet i Aarhus Centrum.

Investeringsteoretisk blev grundlaget for hele Formueplejes koncept lagt, da de to stiftere Erik Møller og Claus Hommelhoff i 1988 satte sig for at skabe en mere reel form for kapitalforvaltning. På baggrund af deres indsigt i Nobelprisbelønnede investeringsmodeller var det allerførste selskab de skabte Formuepleje Safe, dengang kendt under navnet Plan Safe. I dag er det første selskab Formuepleje Safe også det største aktieselskab under Formueplejeparaplyen.

Gennemanalyserede og velgennemtænkte investeringer sørger for, at investorer trygt kan disponere langsigtet når først risikoprofilen er valgt. Formueplejes team af rådgivere vest og øst for Storebælt vejleder om afdækning af risikoprofil, valg af investeringsmiljø og er behjælpelige med yderligere informationer om Formueplejes investeringsforening. Investorerne mødes jævnligt til særligt tilrettelagte "Formueplejedage", der har kapitalforvaltning som fagligt indhold.

Velkommen til Formuepleje Invest.